Om Aa-Mølle Laug:

Arrangementer

Det faste årlige arrangement er Dansk Mølledag som altid er den 3. søndag i juni.

I år er det den 17. juni

Denne dag starter sommersæsonen på Aa-Mølle med åbent fra kl. 10 til kl. 16

I år har vi hestevognskørsel på programmet.
Kl. 14.00 er der koncert ved "Vesterhavskoret"


​Fra denne dag og til 1. søndag i september vil møllen køre hver lørdag og søndag fra kl. 14 til 16.

​Øvrige arrangementer vil blive annonceret, dels her på siden, i kalenderen og dels i dagspressen.